Menu Sluiten

Nationale Balkon Beweegdag weer een succes!

Vrijdag 20 mei 2022 werd een Nationale Balkon Beweegdag georganiseerd door de Buurtsportcoach Bouwlust/Vrederust en Buurtsportcoach Moerwijk/Morgenstond voor senioren aan de Hermelijnrade, Marterrade, het woonzorgcentrum Waterhof in Morgenstond en woonzorgcentrum Moerwijk Twickelstraat. De dag was een groot succes; bewoners vonden het leuk dat er een activiteit werd georganiseerd. De deelnemers waren erg enthousiast!

In Bouwlust verzamelden leden van de Vitality Club en een tiental andere bewoners zich in de binnenruimte van de seniorenflat aan de Hermelijnrade. Na het voorstellen van de Buurtsportcoaches volgde een workout van 20 minuten die op alle niveaus van beweging gevolgd kon worden.

Lieneke, Buurtsportcoach Bouwlust/Vrederust: ‘Als ik rondkijk zie ik de meeste bewoners genieten van deze ochtend workout. Gezichten vol inspanning en andere gezichten met een schuwe blik, voorzichtig meebewegend en afwachtend. Na elk nummer een applaus, complimenten en aanmoedigingen om mee te blijven doen.’

Meedoen op eigen niveau

De volgende sessie was in twee binnentuinen tussen twee seniorenflats aan de Marterrade. De opkomst was niet zo hoog maar degenen die er waren, waren heel enthousiast. In het woonzorg centrum Waterhof in Morgenstond waren de bewoners wat meer afwachtend, maar ook hier kwam iedereen los en deed uiteindelijk mee op eigen niveau. In het woonzorgcentrum Moerwijk Twickelstraat begon de dag vanuit een borrel, en ging over in een dansmiddag. Hoewel niet overal evenveel mensen meedoen, zijn alle deelnemers uiteindelijk enthousiast; op alle locaties wordt teruggegeven dat het leuk is als zoiets vaker georganiseerd wordt. 
David, Buurtsportcoach Moerwijk/Morgenstond: ‘Het is leuk om te zien dat iedereen op eigen niveau kan deelnemen en de locaties zo verschillend zijn en overal wordt genoten van het bewegen op muziek’.

Laagdrempelige deelname

Door de laagdrempelige deelname kunnen bewoners die anders misschien buiten beeld zouden blijven, individueel aangesproken worden. De ouderenconsulent van Wijkz (Els Honing) is voor veel mensen een bekend gezicht, zij deed in Bouwlust actief mee. Ook kan op deze manier een vervolgafspraak met hen gemaakt worden voor persoonlijk advies als daar vraag naar is. Daarnaast is de inschatting dat er steeds meer mensen in beweging gebracht worden als er meer regelmaat is in het aanbod. Zien bewegen, doet bewegen! Wil je ook bewegen in de wijk? Neem contact op met de Buurtsportcoach Moerwijk/Morgenstond