Het Beweegloket is hét loket dat Hagenaars met een beperking helpt een passende sport of beweegactiviteit te vinden!!

De Buurtsportcoach werkt samen met het Beweegloket.  Het Beweegloket is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Sophia revalidatie, Stichting MEE, Haagsche Hoge school, ROC Mondriaan, Kenniscentrum Sport, Buurtsportcoach Sport en Gezondheid en Gemeente Den Haag. Hagenaars met een beperking die informatie over/of ondersteuning bij het vinden van een passende sport of beweegactiviteit willen kunnen contact opnemen met het beweegloket. Meer informatie via Beweegloket Den Haag

Contactgegevens: Tel: 06-11032034 Email: beweegloketdenhaag@unieksporten.nl

Door middel van een persoonlijk gesprek wordt gratis gekeken welke activiteit passend is en begeleiding tot uitvoering van deze activiteit.

Klik hier voor het beweegaanbod in Den Haag e.o. voor mensen met een beperking.